Polyuretanový nátěr

Provedení polyuretanového nátěru (170 m2)

(popis realizace na konci stránky)


původní podklad pod PU nátěr
polyuretanový nátěr podlahy
polyuretanový nátěr podlahy
polyuretanový nátěr podlahy
polyuretanový nátěr podlahy
polyuretanový nátěr podlahy
polyuretanový nátěr podlahy
polyuretanový nátěr podlahy
polyuretanový nátěr podlahy
polyuretanový nátěr podlahy

Provedené práce:

Drobné lokální opravy stávající epoxidové podlahy a jejich přebroušení

Odmaštění povrchu

Přebroušení

Provedení poluretanového nátěru podlahy