Polyuretanová podlaha v garáži v Bystřici

Nový beton a polyuretanová podlaha v garáži v Bystřici

(popis realizace na konci stránky)


bourání anhydrytové podlahy v garáži v Bystřici
hydroizolace podkladu podlahy v garáži v Bystřici
betonování podlahy v garáži v Bystřici
betonování podlahy v garáži v Bystřici
betonování podlahy v garáži v Bystřici
betonování podlahy v garáži v Bystřici
zalití smršťovacích spár v garáži v Bystřici
polyuretanová podlaha v garáži v Bystřici - broušení podkladu
polyuretanová podlaha v garáži v Bystřici - penetrace
polyuretanová podlaha v garáži v Bystřici - epoxidová penetrace
zpolyuretanová podlaha v garáži v Bystřici - broušení první vrstvy
polyuretanová podlaha v garáži v Bystřici - broušení první vrstvy
zelená polyuretanová podlaha v garáži v Bystřici
zelená polyuretanová podlaha v garáži v Bystřici
zelená polyuretanová podlaha v garáži v Bystřici
zelená polyuretanová podlaha v garáži v Bystřici

Provedené práce:

Vybourání původní dlažby a anhydritové podlahy

Provedení izolace a betonáž podlahy

Provedení polyuretanové stěrky

Provedení polyuretanového nátěru