Polyuretanová podlaha

můžete nás navštívit i na Google+

Polyuretanová podlaha na chodbě ve firmě MOBAL Vratimov

Oprava poškozeného povrchu komunikace (chodby) s pojezdem paletovacích vozíků (cca 160m2), která částečně slouží i ke skladování. Povrch má několik drolících se výtluků, praskliny a nevyhovující nájezd (krátký a prudký) do vedlejšího skladu

Bylo provedeno obroušení starého nátěru a odstranění nepevných míst. Provedeny potřebné nájezdy z plastbetonu. Zalití prasklin polyuretanovou hmotou s následným přebroušením. Epoxidová penetrace s posypem křemenným pískem. Dvakrát přestěrkování celé plochy polyuretanovou stěrkou s přebroušením první vrstvy diamantovou bruskou. Povrch uzavřen polyuretanovým nátěrem a provedeno žluté bezpečnostní značení.Fotky z průběhu realizace


betonová podlaha na Slevarně TŽ betonová podlaha na Slevarně TŽ betonová podlaha na Slevarně TŽ betonová podlaha na Slevarně TŽ betonová podlaha na Slevarně TŽ betonová podlaha na Slevarně TŽ betonová podlaha na Slevarně TŽ betonová podlaha na Slevarně TŽ

NOREN, s.r.o. Konská 46, 739 61 Třinec, tel. 603 212 219, e-mail: noren@noren.cz