Polyuretanová podlaha

Provedení polyuretanové podlahy na stávají betonovou desku garáže v Orlové

(popis realizace na konci stránky)


otryskaný povrch betonové desky
zalité spáry
přebroušení zalitých spár
epoxidová penetrace
přebroušení penetrace
provedení polyuretanové podlahy
polyuretanová podlaha
polyuretanová podlaha
polyuretanová podlaha
polyuretanová podlaha

Provedené práce:

Otryskání povrchu

Zalítí spár

Přebroušení spár

Provedení polyuretanové stěrky

Provedení polyuretanového nátěru