Plastbetonová podlaha

Provedení opravy vydroleného povrchu podlahy ve firmě Ossiko Třinec

(popis realizace na konci stránky)


plastbeton ve skladu
plastbeton ve skladu
plastbeton ve skladu
plastbeton ve skladu
plastbeton ve skladu
plastbeton ve skladu
plastbeton ve skladu
plastbeton ve skladu
plastbeton ve skladu
plastbeton ve skladu

Provedené práce:

odfrézování části povrchu

Penetrsce a natažení plastbetonu (epoxid plněný křemenným pískem)

Uzavření povrchu epoxidovou pryskyřicí

Natažení PU stěrky

Provedení uzavíracího nátěru