Plastbetonová podlaha v TŽ Třinec

Provedení opravy nerovné části podlahy Hlavního skladu Třineckých železáren plastbetonem (110m2)

(popis realizace na konci stránky)


tryskání podkladu - TŽ Třinec
otryskaná podlaha - TŽ Třinec
vyrovnání podkladu plastbetonem - TŽ Třinec
vyrovnání podkladu plastbetonem - TŽ Třinec
uzavření povrchu plastbetonu epoxidem - TŽ Třinec
přebroušení povrchu plastbetonu - TŽ Třinec
uzavření povrchu plastbetonu epoxidem - TŽ Třinec
přebroušení povrchu plastbetonu - TŽ Třinec
epoxidová stěrka zasypaná křemenným pískem - TŽ Třinec
plastbeton - vysátí přebytečného písku - TŽ Třinec
plastbeton - uzavírace epoxidová stěrka - TŽ Třinec
plastbeton ve skladu - TŽ Třinec

Provedené práce:

Otryskání podkladu

Vyplnění výtluků a dorovnání nerovnosti plastbetonem (epoxid plněný křemenným pískem)

Uzavření povrchu epoxidovou pryskyřicí

Provedení epoxidové stěrky s posypem křemenným pískem

Provedení uzavíracího nátěru