Drátkobetonová podlaha hala Jablunkov

Nová betonová podlaha o ploše 400m2 v části výroby firmy Lexona Jablunkov

(přípravné práce, betonáž)


drátkobeton Jablunkov - betonáž
drátkobeton Jablunkov - zámečnické díly
drátkobeton Jablunkov- betonáž
drátkobeton Jablunkov - betonáž
drátkobeton Jablunkov
drátkobeton Jablunkov - řez dilatací