Drátkobetonová podlaha Dlažby Mikula

Drátkobetonová podlaha o ploše 130m2 v areálu firmy Dlažby Mikula


drátkobeton Český Těšín - příprava betonáže
drátkobeton Český Těšín - betonáž
drátkobeton Český Těšín - betonáž
drátkobeton Český Těšín - betonáž
drátkobeton Český Těšín - hotová podlaha
drátkobeton Český Těšín - hotová podlaha